CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mannitol-metabolising yeasts for conversion of algal biomass

Niccolo Tosetto ; Johan Westman (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Sylvia Klaubauf (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Joakim Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Jenny Veide Vilg (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
32nd International Specialized Symposium on Yeasts, 13-17 September, Perugia, Italy (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 230171