CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of spiral arms using anisotropic wavelets: gas, dust and magnetic fields in M51

I. Patrikeev ; A. Fletcher ; R. Stepanov ; R. Beck ; E.M. Berkhuisen ; P. Frick ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 458 (2006), p. 441-452.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur