CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of solvent system and biomass pretreatment method on the yield and quality of fatty acids from Saccharina latissima

Giorgia Tibaldero ; Joshua Mayers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Ingrid Undeland (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
28th Lipidforum Symposium, June 3-6, Reykjavik, Iceland (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 230166