CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafarm at Chalmers University of Technology

Jenny Veide Vilg (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Ingrid Undeland (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
The Swedish Maritime Day, April 20, Göteborg, Sweden (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 230162