CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Abundandances in AGB Circumstellar Envelopes

Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astrochemistry: Recent successes and current challenges, Proc. of the 231st symposium of the IAU, Pacific Grove, California, Aug-Sept 2005 p. 499-507. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur