CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative marine algal biomasses for bioprocessing

Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
5th Nordic seaweed Conference, 7-8 October, Denmark (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 230157