CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling Diffuse Interstellar Environments

E.M. Roueff ; Franck Le Petit (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astrochemistry: Recent successes and current challenges, Proc. of the 231st symposium of the IAU, Pacific Grove, California, Aug-Sept 2005, eds. D.C. Lis, G.A. Blake, E. Herbst, Cambridge University Press p. 197-206. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 23015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur