CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric response measurements utilizing non-sinusoidal waveforms

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
CEIDP 2006 Proceedings p. 43-46. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: dielectric response, dielectric spectroscopy, measurement techniquesDenna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur