CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PSK bit mappings with good minimax error probability

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. Information Theory & Applications - Inaugural Workshop, San Diego, CA [Invited] (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

invited paperDenna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 23012

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur