CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bit error probability of coherent M-ary PSK over flat Rayleigh fading channels

Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 23010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology 002/2005