CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lattice-based quantization, Part II

Thomas Eriksson (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Erik Agrell (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 23008

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Information Theory, School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology 18