CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanically Stretchable and Electrically Insulating Thermal Elastomer Composite by Liquid Alloy Droplet Embedment

Seung Hee Jeong ; Si Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Jinxing Huo ; Erik Kristofer Gamstedt ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Shi Li Zhang ; Zhi Bin Zhang ; Klas Hjort ; Zhigang Wu
Scientific Reports (2045-2322). Vol. 5 (2015), p. 18257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-07. Senast ändrad 2016-01-27.
CPL Pubid: 230079

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)