CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unusual tensile behavior of fiber-reinforced indium matrix composite and its in-situ TEM straining observation

Xin Luo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jianchao Peng ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yanping Yang ; Wei Mu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Michael Edwards (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Lilei Ye ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Acta Materialia (1359-6454). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-07.
CPL Pubid: 230072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur