CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flexible Multi-functionalized Carbon Nanotubes Based Hybrid Nanowires

Nan Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Di Jiang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Lilei Ye ; Murali Murugesan (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Michael Edwards (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Advanced Functional Materials (1616-301X). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-07. Senast ändrad 2016-01-10.
CPL Pubid: 230056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur