CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The promising application of graphene oxide coatings in orthopedic implants: preparation, characterization, cell behavior, and antimicrobial activity

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Changhong Zhao ; Xiuzhen Lu ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Journal of Biomedical Materials Research. Part A (1549-3296). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-07. Senast ändrad 2016-01-10.
CPL Pubid: 230052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Cellbiologi

Chalmers infrastruktur