CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-sequential error control and adaptivity in space-time for poro-mechanics problems

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics (0281-6679). p. 81-82. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 22998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur