CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of consolidation with constant rate of displacement

David Muir Wood (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Canadian geotechnical journal (0008-3674). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-07.
CPL Pubid: 229977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geoteknik

Chalmers infrastruktur