CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SiO in C-rich circumstellar envelopes of AGB stars: effects of non-LTE chemistry and grain adsorption

F.L. Schöier ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A.A. Lundgren
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. 247-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur