CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Akoestische studie naar de historische buitenlocatie van het parlement in IJsland

Gemma Tegelaers ; Maarten Hornikx (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Constant Hak
Bouwfysica Vol. 17 (2004), 4, p. 8-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 22996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur