CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scale model measurements and numerical modelling for directly exposed and shielded urban street canyons

Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Euronoise, Tampere, Finland (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 22994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur