CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HyComp: A Hybrid Cache Compression Method for Selection of Data-Type-Specific Compression Methods

Angelos Arelakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Fredrik Dahlgren (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture p. 11. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-06.
CPL Pubid: 229926