CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Transcephalic Electrical Impedance Method. Principles for Brain Tissue State Monitoring

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; Extern) ; Kaj Lindecrantz (Extern ; Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Biopattern Brain Worshop Vol. 1 (2006), p. 11-12.
[Konferensbidrag, övrigt]

Workshop proceedings are an EU-Project deliverable document from the Biopattern Network of Excellence projectDenna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Biofysik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur