CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancement of a Voltage Controlled Current Source for Wideband Electrical Bioimpedance Spectroscopy

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2006 Vol. 1 (2006), p. 40-41.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur