CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Sandra Di Rocco
Dagens Nyheter (2015)
[Artikel, övrig]

Både matematik och humaniora utgör grunden för bildning och förståelsen av vår omvärld. Svaga matematikkunskaper är i sig ett demokratiproblem och gör medborgarna mer utsatta för manipulation, skriver företrädare för KTH och Chalmers.Denna post skapades 2016-01-06.
CPL Pubid: 229871

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Lärande

Chalmers infrastruktur