CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Structural Information from Impedance Spectrum Data. A Step towards the Identification of Cellular Oedema

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Analysis of Biomedical Signals and Images. 18th EURASIP Conference Biosignal 2006 Proceedings. Vol. 1 (2006), p. 90-93.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2015-06-18.
CPL Pubid: 22987