CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Harmonic Maass-Jacobi forms with singularities and a theta-like decomposition

Martin Westerholt-Raum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Olav Richter ; Kathrin Bringmann
Transactions of the American Mathematical Society (0002-9947). Vol. 367 (2015), 9, p. 6647-6670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 229842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Geometri
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur