CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown field in a spherical resonant cavity

Rafal Tomala (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Contr. Plasma Phys. Vol. 46 (2006), p. 285.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-30.
CPL Pubid: 22984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur