CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kudla's modularity conjecture and formal Fourier-Jacobi series

Martin Westerholt-Raum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Jan Hendrik Bruinier
Forum of Mathematics. Pi (2050-5086). Vol. 3 (2015), p. 30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 229839

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Geometri
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur