CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

H-harmonic Maaß-Jacobi forms of degree 1

Martin Westerholt-Raum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Research in the Mathematical Sciences (2197-9847). Vol. 2 (2015), p. 34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 229837

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Geometri
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur