CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations of time delays in microwave breakdown initiation

D. Dorozhkina ; V.E. Semenov ; T. Olsson ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech ; L. Lapierre ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Physics of Plasmas Vol. 13 (2006), p. 013506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-30.
CPL Pubid: 22983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur