CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conclusion: Reflexivity, ethics and the researcher

E. Jeanes ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Critical Management Research: Reflections from the Field p. 227-240. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-01-05.
CPL Pubid: 229820

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Vetenskapsteori
Etik

Chalmers infrastruktur