CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical action research

Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Y. Johansson
Critical Management Research: Reflections from the Field p. 81-100. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-01-05.
CPL Pubid: 229814

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur