CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photo ejection of water molecules from amorphous ice films

Johan Bergeld (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Chemical Physics Vol. 125 (2006), p. 141103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-30.
CPL Pubid: 22981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur