CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermezzo, Recognition Across Time, a Life-World Motif

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur)
Phenomenological Inquiry, A Review of Philosophical Ideas and Trends (0885-3886). Vol. 38 (2015),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Report from the 64th Congress of Phenomenology, Catholic University, October 1-3, Milan 2014.

Nyckelord: Merleau-Ponty, phenomenology, life-worldDenna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 229796

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Filosofi, etik och religion
Konst

Chalmers infrastruktur