CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methanol in the L1551 Circumbinary Torus

G. White ; C.W.M. Fridlund ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A. Beardsmore ; René Liseau (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Price ; R.R. Phillips
The Astrophysical Journal Vol. 651 (2006), 1, p. L41-L44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-31. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur