CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The detection of class I methanol masers towards regions of low-mass star formation

S.V. Kalenskii ; V.G. Promyslov ; V.I. Slysh ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy Reports Vol. 50 (2006), 4, p. 289-297.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur