CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideologies, norms and prejudicies underpinning environmental argumentation

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Construction in the XXI Century: Local and global challenges. Joint 2006 CIB W065/W055/W086 International Symposium Proceedings p. 314-315. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Community of practice and action, Environmental issues, Green building, SensemakingDenna post skapades 2006-10-30.
CPL Pubid: 22977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur