CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge distribution on and near Schottky nanocontacts

Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physica E Vol. 33 (2006), p. 296-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoparticle plasmon influence on the charge carrier generation in solar cells