CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving Freight System Performance in Metropolitan Areas: A Planning Guide

José Holguin-Veras ; Johanna Amaya-Leal ; Jeffrey Wojtowicz ; Miguel Jaller ; Carlos González-Calderón ; Ivan Sanchez-Diaz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Xiaokun Wang ; Daniel Haake ; Suzann Rhodes ; Stacey Hodge ; Robert Frazier ; Molly Nick ; Joseph Dack ; Luigi Casinelli ; Michael Browne
United States : National Academy of Sciences, 2015. ISBN: 978-0-309-30857-1.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2016-12-08.
CPL Pubid: 229726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur