CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signaling between cells attached to a surface

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Review E Vol. 74 (2006), 2, p. 021915.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur