CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of the charge and potential distribution in the double layer formed by polymer electrolyte

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Electrochemistry Communications Vol. 8 (2006), 4, p. 561-564.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-27. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 22971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur