CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption and spontaneous rupture of vesicles composed of lipids of two types

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Kristian Dimitrievski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir Vol. 22 (2006), 8, p. 3477-3480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur