CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and economic quantification of down-cycling in the turnover of aluminium.

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur