CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The societal metabolism.

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
H. Brattebö (ed), Introduction to industrial ecology, MIT Press (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur