CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of climate change on heating and cooling degree days and potential energy demand in the household sector of China

Y. Shi ; X. Gao ; Y. Xu ; F. Giorgi ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Climate Research (0936-577X). Vol. 67 (2016), 2, p. 135-149.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-05. Senast ändrad 2016-03-23.
CPL Pubid: 229661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur