CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trade-off between CO2 and CH4 under conditions of uncertainty, learning and inertia

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of the 4th Non-CO2 Greenhouse Gas Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 22965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur