CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The contribution of renewables in society

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dewulf, J., and van Langenhove, H. (eds), Renewable-based technology: Sustainability assessment. John Wiley & Sons, LTD. London, UK (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-10-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur