CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatförändringar och framtidens energi

Climate change and the furure of energy

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Påhlman, S. (ed), Världens eko - en antologi om miljö och utvecklingsfrågor p. 58-73. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-10-27.
CPL Pubid: 22963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur