CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pentamethylphenylcopper(I): a square-planar tetranuclear cluster

Henrik Eriksson ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för marin teknik)
Inorganica Chimica Acta Vol. 277 (1998), 2, p. 233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Aryl complexes, Copper complexes, Tetranuclear complexes, Cluster complexes, Crystal structuresDenna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 22961

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Koordinationskemi

Chalmers infrastruktur