CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for short crack propagation in polycrystalline materials

Robert Lillbacka (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Erland Johnson ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Engineering Fracture Mechanics Vol. 73 (2006), 2, p. 223-232.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur